Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Undervisningsbygg skal alltid prioritere Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) øverst i vårt arbeide, enten det er på våre nye byggeprosjekter eller på byggeplasser med skole i drift situasjon.

SHA-portalen er en offentlig tilgjengelig nettside som skal hjelpe prosjektene å jobbe i tråd med SHA-krav og gi leverandørene våre forutsigbarhet på kontraktsvilkår og informasjon om SHA-kravene.

I planleggingen, prosjekteringen og utførelsen skal det alltid først være fokus på SHA.

Vår visjon og målsetting skal være basert på H1-verdi = 0