SHA - rutiner, skjemaer, faktaark og veiledninger

SHA i byggeprosjekter

Skjemaene under er laget for ivaretakelse av byggherreforskriften av 01.01.2021 og kan benyttes av alle som måtte trenge dette.
0.0 SHA-perm (Arkivnøkkel) 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
0.1 Forside SHA-perm 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
1.0 SHA-plan 04.11.2020 Versjon: 6
LAST NED
1.0 SHA-plan (Polsk) 14.12.2018 Versjon: 1
LAST NED
1.1 Organisasjonskart for SHA 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
1.5 Avviksskjema til SHA-plan 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
2.0 Overleveringsmøte 1 SHA 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
2.0 Overleveringsmøte 2 SHA 20.05.2021 Versjon: 5
LAST NED
2.1 Avtale BH-BHR 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
2.1 Rollekonflikt 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
5.2 Ukesaktivitetsplan 14.12.2018 Versjon: 1
LAST NED
6.2 Rapport om ulykke 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
6.2 Loggføring av SHA-avvik 27.01.2020 Versjon: 2
LAST NED
D Distribusjonsliste SHA-plan 14.12.2018 Versjon: 1
LAST NED